Fyzika hrou
Projekt fyzika - informatika

Peter Daňko - Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice

Pre prácu s appletmi je potrebné mať nainštalovaný program Java, ktorý je možné stiahnuť z adresy:
www.java.com

         Pohyb telesa

Pohyb telesa