2. Virtuálny experiment

 

Popis práce s appletom

Na obrázku appletu sú v hornej časti 2 guličky, jedna je biela a druhá je červená. Tie predstavujú telesá, ktoré sa budú rovnomerne pohybovať. Pod nimy je graf závislosti dráhy od času, v ktorom sa budú pohyby telies vyhodnocovať graficky. V spodnej časti sú posuvné jazdce a tlačidlá, ktorých činnosť je popísaná v tabuľke.

Posuvný jazdec
v1=...m/s
Týmto posuvným jazdcom nastavujeme rýchlosť červenej guličke. Pri nastavovaní sa mení číselná hodnota v1 v rozsahu 0 -100m/s, čo je rýchlosť rovnomerného pohybu guličky v m/s a zároveň sa mení dĺžka červenej šípky pri guličke.
Posuvný jazdec
v2=...m/s
Týmto posuvným jazdcom nastavujeme rýchlosť bielej  guličke. Pri nastavovaní sa mení číselná hodnota v2 v rozsahu 0 -100m/s, čo je rýchlosť rovnomerného pohybu guličky v m/s a zároveň sa mení dĺžka bielej šípky pri guličke.
Posuvný jazdec
posun x1=...m
Posuvný jazdec posun nastaví náskok červenej guličke v m v rozsahu 0-200m.
Posuvný jazdec
t = ...s
Tento jazdec slúži na počítanie času, za ktorý prejde rýchlejšia gulička dráhu - od začiatku po cieľ - šírka okna appletu - 200m.
Tlačidlo
reset
 
Vráti guličky na začiatok dráhy a nastaví im hodnoty v1=0m/sv2=20m/s a x1=0m.
Tlačidlo
inicializácia
 
Vráti guličky so zadanými hodnotami v1, v2 a x1 na začiatok pokusu, pričom grafické znázornenie ostane. Teraz môžeme posuvným jazdcom t = ...s meniť čas pohybu guličiek a sledovať ich, kedy sa napríklad predbehli.
Tlačidlo
play
 
Spustí pohyb guličiek s nastavenými hodnotami.

Graf závislosti dráhy od času

Skúsme nastaviť hodnoty

Po spustení (play) sa guličky začnú rovnomerne pohybovať a zároveň sa ich pohyb bude zaznačovať do grafu. Pohyb červenej guličky sa značí červenou čiarou a pohyb bielej je zaznačený bielou farbou.  Z grafu môžeme čítať :

 

úlohy na prácu s appletom