1. Priprav sa
(kúsok teórie)

Čo je rýchlejšie?

Pretekárske auto prejde 1 kilometer za 20 sekúnd. Zvuk prejde za 1 sekundu 340 metrov. Viete povedať, čo je rýchlejšie? Viete, čo sa pohybuje najväčšou rýchlosťou? Prečo otec obehne auto, ktoré malo náskok 5 kilometrov? Aby sme sa nemuseli trápiť, naučíme sa, ako vypočítame rýchlosť rovnomerného pohybu.

Rovnomerný pohyb - je pohyb telesa, ktoré za rovnaké časy prejde rovnaké dráhy. Napríklad ak automobil prejde vždy za 1 minútu 1 kilometer, alebo ak bocian preletí vždy za 1 hodinu  dráhu 50  kilometrov, alebo keď naša Zem prejde za rok tú istú dráhu okolo Slnka.

Fyzikálne veličiny

Názov fyz.veličiny Značka fyz. veličiny Jednotka fyz.veličiny Jednotka fyz.veličiny
dráha s meter - [m] kilometer - [km]
čas t sekunda - [s] hodina - [h]
rýchlosť v meter za sekundu - [m/s] kilometer za hodinu - [km/h]

Výpočet rýchlosti rovnomerného pohybu

v = s : t

Rýchlosť rovnomerného pohybu telesa vypočítame, ak dráhu delíme časom. Teleso sa pohybuje rýchlosťou 60km/h, ak za 1 h prejde 60 km. Teleso sa pohybuje rýchlosťou 20m/s, ak za 1s prejde dráhu 20m.

Premeny jednotiek rýchlosti

1m/s = 3,6km/h

72 km/h = 20 m/s                                                                                     5 m/s  = 18 km/h
54 km/h = 15 m/s                                                                                    25 m/s = 90 km/h

Výpočet dráhy a času rovnomerného pohybu

s = v.t           t = s : v

Dráha pri rovnomernom pohybe je priamo úmerná času. Grafom závislosti dráhy od času pri rovnomernom pohybe je preto priamka.

A teraz skúsime odpovedať na zadané otázky :
Pretekárske auto sa pohybuje rýchlosťou 50 m/s a zvuk sa pohybuje rýchlosťou 340 m/s, takže zvuk je rýchlejší. Najrýchlejšie sa pohybuje svetlo a to rýchlosťou 300 000 000 m/s. Otec predbehne auto, ktoré malo náskok len preto, lebo sa pohybuje väčšou rýchlosťou.

Pripravila som pre Vás applet - virtuálny experiment, na ktorom lepšie pochopíte uvedené javy, pretože sa nám bude rovnomerný pohyb telies - guličiek zakresľovať do grafu.