3. Precvič si

3. úloha - zadanie

Nastav posuvných jazdcov na nasledujúce hodnoty :

Spusti pohyb tlačidlom play. Po ukončení stlač tlačidlo inicializácia a prestav v2 = 10m/s. Opäť spusti play. Tento proces opakuj 5 krát, stále zvyšuj v2 o hodnotu 10m/s (0, 10, 20, 30, 40, 50m/s). Na grafe budeš mať znázornené červenou čiarou pohyb červenej guličky (ten je stále rovnaký) a bielymi čiarami bude znázornený pohyb bielej guličky pre každú zadanú rýchlosť.

Na základe riešení 1. a 2. úlohy a poznatkov, ktoré si získal, sformuluj závery, vyplývajúce z uvedeného pokusu.

 

riešenie...