3. Precvič si

2. úloha - zadanie

Nastav posuvných jazdcov na nasledujúce hodnoty :

Spusti play a čakaj, kým rýchlejšia gulička neprejde dráhu Štart - Cieľ, ktorá je 200m. Vykreslí sa biely a červený graf, pomocou ktorých odpovedaj na nasledujúce otázky :

  1. Aký pohyb vykonávala biela a červená gulička? Zdôvodni!
  2. Akú dráhu prešli guličky do miesta, kde sa stretli? Svoje tvrdenie over výpočtom!
  3. Za aký čas prišli guličky do cieľa z miesta, z ktorého vyštartovali? Štart - Cieľ = 200m. Svoje tvrdenie over výpočtom!
  4. Klikni na tlačidlo inicializácia, prestav posun x1 = 20m a spusti opäť play. Vykreslí sa druhý červený graf, ktorý znázorňuje pohyb červenej guličky s náskokom 20m. Porovnaj situáciu s predchádzajúcou, keď mala červená gulička posun x1 =40m.
  5. Vysvetli, prečo sú obidva červené grafy rovnobežné!

 

riešenie...