3. Precvič si

1. úloha - zadanie

Nastav posuvných jazdcov na nasledujúce hodnoty :

Spusti play a čakaj, kým rýchlejšia gulička neprejde dráhu Štart - Cieľ, ktorá je 200m. Vykreslí sa biely a červený graf, pomocou ktorých odpovedaj na nasledujúce otázky :

  1. Aký pohyb vykonávala biela a červená gulička? Zdôvodni!
  2. Ktorá gulička sa podľa grafického znázornenia pohybovala rýchlejšie? Zdôvodni!
  3. Stretli sa guličky od štartu na svojej dráhe? Zdôvodni, prečo áno, alebo nie!
  4. Za aký čas prešla biela gulička dráhu Štart - Cieľ (200m)? Svoje tvrdenie dokáž výpočtom pomocou vzorca s = v.t.
  5. Za aký čas by prešla túto dráhu (200m) červená gulička? Svoje tvrdenie over výpočtom!
  6. Akú dráhu prešli guličky za prvé 2,5s svojho pohybu? Svoje tvrdenie over výpočtom!
  7. Posúvaj posuvným jazdcom času t=...s a nastav postupne časy : 3,2s, 1,8s, 4,3s.Zisti myšou podľa návodu v závere virtuálneho experimentu prejdené dráhy za uvedené časy u obidvoch guličiek.

 

riešenie...