3. Precvič si

2. úloha - riešenie

 1. Na mieste, kde sa pretli grafy predbehla biela gulička červenú. Červená gulička síce mala náskok 40m, ale pohybovala sa menšou rýchlosťou, preto ju biela na dráhe Štart - Cieľ obieha. Situácia nastáva v 4s pohybu na 120m od štartu bielej guličky.
   
 2.   červená gulička biela gulička
  čítanie z grafu
  prejdená dráha do stretnutia
  120m-40m = 80m (musíme odčítať náskok) 120m
  výpočet t = 4s (čas stretnutia)
  v1 = 20m/s
  ------------------
  s1 = v1 .t
  s1 = 20m/s . 4s
  s1 = 80m
  t = 4s (čas stretnutia)
  v2 = 30m/s
  ------------------
  s2 = v2 .t
  s2 = 30m/s . 4s
  s2 = 120m


   

 3.   červená gulička biela gulička

  čítanie z grafu
  čas, za ktorý prešli dráhu 200m

  za 5s prešla dráhu 100m (140m-40m), z toho vyplýva, že dráhu 200m prejde za 10s. 6,7s (po zaokrúhlení)

  výpočet

  s = 200m
  v1 = 20m/s
  ------------------
  t1 = s : v1
  t1 = 200m : 20m/s
  t1 = 10s
  s = 200m
  v2 = 30m/s
  ------------------
  t2 = s : v2
  t2 = 200m : 30m/s
  t2 = 6,66s = 6,7s
 4. Pri nastavení posunu x1 = 20m obehne biela gulička červenú už po 2s od štartu. Všimnime si, že ak je posun polovičný, aj čas od štartu k obehnutiu je polovičný.
 5. Dva červené grafy sú rovnobežné preto, lebo červená gulička sa pohybuje v obidvoch prípadoch rovnakou rýchlosťou v1 = 20m/s, jej pohyb sa líšil iba posunom (náskokom).


   

...späť

nasledujúca úloha...