3. Precvič si

1. úloha - riešenie

 1. Biela a červená gulička vykonávali rovnomerný pohyb, lebo grafom je priamka. Dráha pri rovnomernom pohybe je priamo úmerná času.
 2. Rýchlejšie sa pohybovala biela gulička, lebo jej graf je strmší. Tvrdenie súhlasí aj s nastavenými hodnotami - v1(červená)= 20m/s, v2(biela)=40m/s.
 3. Guličky sa po štarte nestretli, biela išla rýchlejšie a červená pomalšie. Grafy sa nepretínajú.
 4. Biela gulička prešla dráhu 200m za 5s. Dôkaz výpočtom :
  s = 200m
  v2 = 40m/s
  ----------------
  t2 = s : v2
  t2 = 200m : 40m/s
  t2 = 5s
 5. Červená gulička prešla za 5s dráhu 100m, a keďže jej pohyb je rovnomerný, dráhu 200m by prešla za 10s. Dôkaz výpočtom :
  s = 200m
  v1 = 20m/s
  ------------------
  t1 = s : v1
  t1 = 200m : 20m/s
  t1 = 10s
   
 6. čas s1(červená gulička) = [m] s2(biela gulička) = [m]
  2,5s 50m 100m

  Dôkaz výpočtom :
  t = 2,5s                                               t = 2,5s
  v1 = 20m/s                                          v2 = 40m/s
  ----------------                                      --------------------
  s1 = v1 .t                                              s2 = v2.t
  s1 = 20m/s . 2,5s                                   s2 = 40m/s . 2,5
  s1 = 50m                                               s2 = 100m
   

 7. čas s1(červená gulička) = [m] s2(biela gulička) = [m]
  3,2s 65m 130m
  1,8s 36m 72m
  4,3s 86m 172m

 

...späť

nasledujúca úloha...