3. Precvič si
(V tabuľke nájdeš zadania 3 úloh a pod nimi ich riešenia. Úlohy skús najprv riešiť samostatne do zošita s použitím appletu a potom si ich riešenia skontroluj.)
 
1. úloha - zadanie 2. úloha - zadanie 3. úloha - zadanie
1. úloha - riešenie 2. úloha - riešenie 3. úloha - riešenie