4. Otestuj sa
(Čaká ťa 10 testových otázok, v ktorých je jedna možnosť správna. Ak si si nie istý, odošli prázdnu odpoveď. Keď prídeš na koniec testu, čaká ťa vyhodnotenie so známkou.)

1. Ak je pri popise pohybu telesa grafom závislosti dráhy od času priamka, koná teleso pohyb :

a) zrýchlený,
b) priamočiary,
c) rovnomerný.